Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ambltcom/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 470
DECÀLEG de CULTURA - REVISTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO AMBLART.com

AMBLART

desde 2005 ayudando en la promoción del Arte Contemporáneo

DECÀLEG de CULTURA

DECÀLEG de CULTURA1)     Creació d’un Consell de les Arts i la Cultura de les Illes Balears que, amb caràcter vinculant, serveixi d’assessoria professional a les institucions, estableixi un pont informatiu amb la realitat de cadascun dels àmbits culturals i tracti de garantir l’equitat en el

 

el suport als projectes culturals, així com la seva perdurabilitat. Aquest Consell hauria d’estar representat en totes les entitats i institucions que tenguin responsabilitat en la gestió cultural.  

2)     Creació de plans estratègics i projectes a llarg termini que tenguin com a objectiu l’excel·lència cultural, consensuats amb el sector de la cultura i les formacions polítiques per garantir el seu funcionament més enllà de les alternances en els governs. Aquests projectes i plans culturals s’haurien de fer en cada una de les àrees de la cultura, però també de manera coordinada entre totes elles, per tal de crear un projecte cultural comú que serveixi de model per a la nostra comunitat. 

3)     Augmentar els recursos econòmics destinats a la cultura per damunt d’un 0,7% dels pressuposts públics. Complir de manera àgil i transparent amb el compromís de destinar l’1% del pressupost de les obres públiques a projectes culturals. Establir criteris clars i consensuats per la concessió d’ajuts públics.  

4)     Garantir el foment de l’educació artística en tots els seus nivells per a poder desenvolupar  l’esperit creatiu i l’apreci a la cultura . 

5)     Pal·liar la necessitat d’espais per a la creació i la recerca: tallers per a artistes, sales d’assaig per a músics, col·lectius teatrals, dansa, cinema, espais per a l’experimentació, dotats dels recursos necessaris, que a més afavoreixen les relacions entre creatius, l’intercanvi d’idees i la innovació. S’ha d’invertir en investigació, desenvolupament i innovació (I+D+I) 

6)     Creació de programes per a la divulgació, intercanvi  i foment del consum de productes culturals, així com l’elaboració de plans de projecció exterior de la cultura.  

7)     Optimitzar els recursos culturals a través de xarxes de distribució, tot i posant-los a l’abast del ciutadà, utilitzant  les  Tecnologies de l’Innovació i la Comunicació (TIC) com a eina fonamental per aconseguir-lo.  

8)     Potenciar la transversalitat entre els diversos àmbits de la cultura i la multidisciplinarietat dels productes culturals perquè la cultura no està feta de compartiments estancs i la interrelació entre els seus actors en els diversos projectes multiplica el seu interès i la seva repercussió. 

9)     El nostre patrimoni excedeix en molt els béns mobles i immobles, per als quals, es considera imprescindible la rigorosa aplicació de la normativa vigent i un major compromís en la investigació, catalogació, conservació, rehabilitació, difusió i inclusió en la quotidianitat de la vida ciutadana. També es demana el mateix per al patrimoni immaterial, que sovint s’oblida,  i que ha de ser pres en consideració com a part de la nostra riquesa patrimonial.  

10) És necessari afavorir la creació, el desenvolupament i la consolidació d’una indústria cultural que s’ha de servir dels creatius i professionals de la cultura i de l’educació, a l’hora que els haurà de servir de suport, tot reconeixent la seva vàlua i professionalitat fomentant les bones pràctiques.    

 
ASSOCIACIONS SIGNANTS:

Associació de Cineastes de les Illes Balears         
Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears
Associació de Professors d’Escoles de Música i Conservatori
Associació Balear d’Empreses Productores de Teatre i Dansa
Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears 
Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears
Associació de Professionals de Gestors Culturals de les Illes Balears 
Gremi d’Editors de les Illes Balears
Associació d’Amics i Víctimes del Còmic         
Fòrum Musicae Associació cultural La Impossible 

 

Zapatosmania.com La Revista de Zapatos y Calzado

Revista Saber de Ciencias

Art Atelier Gallery